Ketahui Jenis Air Untuk Bersuci


Ternyata ada air yang boleh dikonsumsitetapi tidak sah untuk bersuci. Ada pula air yang boleh dikonsumsi dan sahdigunakan untuk bersuci. Langsung saja yuk kita baca penjabarannya berikut ini.

Satu: Air Mutanajis
Air jenis ini haram diminum karena tercampur najis. Air yang tercampurnajis jelas tidak sah digunakan untuk bersuci.
Air jenis ini berubah warna,
menimbulkan bau, dan berubah rasa disebabkan terkena najis. Air yangberubah warna, menimbulkan bau, dan berubah rasa biasanya terdapat dalam wadahkecil yang takaran penampung tidak mencapai dua kulah.

Dua: Air Mustakmal
Air jenis ini merupakan air yang telah digunakan untuk bersuci. Air yangsudah digunakan tersebut berstatus haram karena telah digunakan untuk bersuci.Walaupun air tersebut tidak berubah warna, tidak menimbulkan bau, dan tidakberubah rasa.

Tiga: Air Musyammas
Air jenis ini makruh digunakan untuk bersuci karena terkena panas mataharidi dalam wadah (selain wadah jenis emas dan perak). Air jenis ini lebih baikjangan digunakan karena lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat.

Empat: Air Suci Tapi TidakMenyucikan
Air suci tapi tidak menyucikan maksudnya air jenis ini halal dikonsumsi dandigunakan, tetapi tidak sah untuk bersuci. Kategori air ini seperti air kopi,air teh, air susu, dan sebagainya.

Lima: Air Mutlak
Air mutlak merupakan air yang sah untuk bersuci. Air jenis ini halaldikonsumsi dan sah digunakan untuk bersuci. Air jenis ini sah digunakanuntuk  bersuci selama tidak berbau, tidak berubah warna,  dan tidakberubah rasa. Air jenis ini tersimpan dalam wadah yang melebihi takaran duakulah. Kategori air jenis ini adalah air hujan, air laut, air sungai, dansebagainya.

Sumber: Khatulistiwaku
Share on Google Plus

About Asmirizani

Lelaki biasa yang sedang belajar mengeja hidup. Membaca, menulis, dan belajar tiada henti ditemani secangkir kopi jahe,